Leeftijdsindeling

Voor 2016-2017 is met ingang van 1/11/2016 de volgende leeftijdsindeling van toepassing:

    Jongens/meisjes   Lidsoort 
    Mannen/vrouwen   Vrouwen Mannen
           
Minipupillen geboren in   2010 en later   1 2
Pupillen geboren in   2009   3 4
Pupillen geboren in   2008   5 6
Pupillen geboren in   2007/2006   7 8
           
Junioren geboren in   2005/2004   9 10
Junioren geboren in   2003/2002   11 12
Junioren B geboren in   2001/2000   13 14
Junioren geboren in   1999/1999   15 16
           
Senioren geboren in   1997 en eerder   17 18
           
Masters geboren in   1982 en eerder   21 22

Deze indeling is met ingang van 1 november 2015 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag. 

Recreant       31 32
Recreant (pupillen leeftijd)       33 34
Recreant (junioren leeftijd)       35 36
Wandelaars       37 38
           
Géén wedstrijdlid of recreant, dus overig (bijv. jurylid)   41 42
Idem, pupillen leeftijd       43 44
Idem, junioren leeftijd       45 46

Mastersleeftijden 
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswedstrijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 141 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters 
Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz. 
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz. 

Onderverdeling senioren 
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.