Regels voor erkenning Zeeuwse Records

Reglement Zeeuwse Records (ZR) met ingang van 1 november 2009

Vóór 1 november 2009 werd 1 keer per jaar (op 1 november) bekeken wie er een Zeeuws record behaald had.
Vanaf 1 november 2009 worden ook verbeteringen en evenaringen van Zeeuwse Records erkend die in de loop van het jaar behaald worden. Ook worden er recorddiploma’s voor uitgereikt.

Het reglement ziet er zo uit:

Algemeen:
1. Zeeuwse Records behoeven niet te worden aangevraagd.
2. Er bestaan records voor baanwedstrijden, indoorwedstrijden en wegwedstrijden.
3. De onderstaande regels voor de Zeeuwse Records gelden voor junioren A, senioren en de masters per 5-jaars-categorie.
4. Voor jongere atleten gelden minder strenge regels. Zij vallen daarom niet onder deze regels en ontvangen ook geen recorddiploma.
5. Ieder behaald record dat aan onderstaande regels voldoet wordt erkend en voor de recordhouder wordt een recorddiploma gemaakt.
6. Worden er in 1 wedstrijd op een onderdeel meer records behaald, dan wordt alleen de beste prestatie erkend.

Regels voor de Zeeuwse Records:
1. Een Zeeuws Record wordt erkend als het een evenaring of een verbetering betreft van een bestaand record.
2. De betreffende atleet moet wedstrijdlid zijn van een atletiekvereniging in regio 11 (Zeeland en Goeree Overflakkee) of wedstrijdlid zijn van een andere atletiekvereniging, maar wel in Zeeland wonen.
3. De records moeten voldoen aan de regels voor windmeting.
4. Bij wegwedstrijden moet de afstand opgemeten zijn en de juiste lengte hebben.
5. De officiële uitslag moet bij de beoordelaar van de records bekend zijn. Deze is door te geven aan ranglijsten@zeelandatletiek.nl.
6. Voor de categorie Mannen 35 geldt dat de prestatie behaald moet zijn na 1 januari 2006 en minstens zo goed moet zijn als het record bij de Mannen 40.

Voor de huidige Zeeuwse Records, klik op: Huidige Zeeuwse Records