Dan maar op alternatieve locaties???

De landelijke maatregelen w.b. risico's coronavirus zijn aangescherpt en verlengd. De richtlijnen zijn voor nu geldend tot tenminste 6 april a.s.

We roepen onze leden op de richtlijnen te respecteren. We hebben de accommodatie afgesloten. AtletiekUnie geeft het aanvullende advies: niet samen sporten op alternatieve locaties!

Het advies is erop gericht om sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'niet samen sporten'.

Dank jullie allen om deze richtlijnen in acht te nemen!