Maatregelen n.a.v. corona virus - vervolg 2020-03-23
Maatregelen n.a.v. corona virus - vervolg 2020-03-23

Terneuzen, 27 maart 2020

Zie graag eerdere berichtgeving.

corona

Aanvullende maatregelen 23 maart: 

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht.

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd.


* Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020
Naar aanleiding van deze maatregelen heeft de Atletiekunie besloten alle competities van het aankomend atletiekseizoen af te gelasten. Dit besluit geldt voor alle niveaus van de atletiekcompetitie, die vanaf 18 april gepland stonden. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Er is geen sprake meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat. De komende weken moet uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het atletiekjaar 2020.


* Overige maatregelen genoemd zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

Het Dagelijks Bestuur van Atletiekvereniging Scheldesport handhaaft daarom de eerdere maatregelen totdat nieuwe informatie beschikbaar is (vanaf 6 april).

Financiële maatregelen

De Atletiekunie heeft besturen geïnformeerd over financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld het innen van contributie of betalen van facturen. Zo zijn er clubs die bijvoorbeeld een teruggave doen van de clubcontributie omdat de accommodatie momenteel gesloten is en sportactiviteiten op pauze staan.

De Atletiekunie heeft het advies gegeven om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan zoals gepland en pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale omgang – óf en op welke wijze een financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op dat moment is er een volledig overzicht van de impact van de huidige maatregelen en kunnen er goede keuzes gemaakt worden inzake verschuiven, verplaatsen of annuleren van activiteiten.

Het Dagelijks Bestuur volgt dit advies op.

Voor vragen of anderszins, neemt u graag contact op via secretaris@avscheldesport.nl

Namens het bestuur,

Leonora Ruiter, secretaris