Maatregelen n.a.v. corona virus - vervolg 2020-04-21

Het kabinet heeft, mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team, besloten tot een aantal wijzigingen. De wijzigingen hebben o.a. betrekking op onderwijs/opvang van kinderen en sport voor kinderen/jongeren.

De praktische invulling van de wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokken partijen.

Sport

  • kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiele wedstrijden);
  • kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten;
  • jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
Deze maatregelen zijn van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen. De huidige, algemeen geldende corona-maatregelen zijn tot 20 mei verlengd. In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
De Atletiekunie is bezig om deze nieuwe maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek.
De gemeente Terneuzen (wethouder Begijn en beleidsmedewerker Hoffman, d.d. 2020-04-22) heeft de sportbestuurders en beheerders van buitensportaccommodaties laten weten dat de gemeete een advies afwacht van de Vereniging Sport en Gemeenten over de te stellen kaders n.a.v. deze wijziging. 
De Veiligheidsregio Zeeland zal, o.a. met de inhoudelijke input van de VSG, een wijziging van de Noodverordening per 29 april a.s. doorvoeren.
Tot die datum blijft de huidige Noodverordening van de VRZ onverkort van kracht.
Het bestuur van Atletiekvereniging Scheldesport wacht deze richtlijnen af. Door verantwoord te sporten en de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek!
We zullen dan wanneer mogelijk is, u aanvullend berichten.
Kijk naar elkaar om, en blijf gezond!
(Bron: RIVM, Atletiekunie, Gemeente Terneuzen, 2020-04-22)