UPDATE!!! cross competitie 2021 afgelast
UPDATE!!! cross competitie 2021 afgelast

cross competitie 2021 afgelast

Gisteren (woensdag 20 januari 2021) is door alle atletiekverenigingen binnen de Commissie
Technische Zaken van de VZA geconstateerd en unaniem besloten dat het houden van een
crosscompetitie dit seizoen niet mogelijk is. Dit op basis van de inventarisatie die in de afgelopen 2
weken heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn betreffende gemeenten en andere instanties (zoals
Staatsbosbeheer) geraadpleegd. Nadat we al 2x data hadden opgeschort hebben we in een ultieme
poging nog getracht om een afgeslankte competitie over 5 weekenden in Maart en 3 April te houden.
Dat blijkt niet haalbaar.
We vertrouwen op begrip voor dit besluit van atleten, sponsoren en atletiekliefhebbers. We gaan nu
werken aan de voorbereidingen voor de editie van 2021-2022 die hopelijk wel georganiseerd en
uitgevoerd kan worden zodat we allemaal weer kunnen genieten van onze geliefde sport.

 

Zodra we meer weten zullen we dat bekend maken.

Namens TZ,

Alwin de Zeeuw