Algemene Vergadering

Donderdag 13 december a.s. is een algemene vergadering voor de leden i.v.m. vaststellen begroting 2019.
Aanvang 20.30 uur.

Uitnodiging en agenda zijn verzonden per mail.

Mocht u geen mail hebben ontvangen, neemt u dan graag contact op met de secretaris: secretaris@avscheldesport.nl