nieuws

Scheldesport Masters met 9 medailles naar huis
Vier leden geslaagd voor Scheidsrechter U35
Vier leden geslaagd voor Scheidsrechter U35
Afgelopen week kregen vier leden van onze vereniging het bericht dat zij zijn geslaagd voor het examen "scheidsrechter U35"
Deze vier, Nathan de Zeeuw, Mirthe de Zeeuw, Michel Nièpce en Rens Schuit, hebben daarvoor begin april een tweedaagse cursus "U35" gevolgd.
Afgelopen jaren is ons jurycorps, zeker wat betreft de topjury (scheidsrechter / wedstrijdleider) sterk verminderd.
Maar nu hebben deze jongelui niet alleen gezorgd voor een uitbreiding van de topjury, maar vooral ook voor verjonging.
 
Nathan, Mirthe, Michel en Rens van harte gefeliciteerd.
 
Ad Hendriks
Voorzitter A.V. Scheldesport