Historie

De oprichting

Bij de aanleg van de baan ontmoette ik Henk Heuvink, die namens de Heide Mij, de maatschappij die de baan heeft aangelegd, belast was met het toezicht op de uitvoering. Ook hij bleek een oud-atleet te zijn. Via het districtsbestuur kwam ik te weten dat Jo Becks (oud-EMM) en Loet Simpelaar (oud-Marathon) in Terneuzen woonden. Ik heb ze opgezocht en geprobeerd ze warm te maken voor de oprichting van de vereniging. Hoewel ze niet direct enthousiast waren voor het vervullen van een bestuursfunctie, in verband met hun eigen werkzaamheden, is het toch gelukt. De oprichtingsvergadering was op 8 maart 1962 bij Jo Becks thuis, waar besloten werd tot oprichting van een atletiekvereniging te komen. Jo Becks werd voorzitter en ik nam het secretariaat en het penningmeesterschap op mij. Tevens werd ik trainer, hoewel er op dat moment nog geen aktieve leden waren.

De Oprichters

 

Jo Becks

Henk Heuvink

600_p39_oprichters-jobecks.gif

600_p39_oprichters-henkheuvink.gif