Lidmaatschap

Contributie per 1/1/2022

(Mini)-Pupillen €   94,= per jaar
Junioren € 109,= per jaar
Senioren € 137,= per jaar
Masters € 137,= per jaar
Recreanten € 117,= per jaar
Studenten voor inlichtingen, neem contact op met de penningmeester
Éénmalig inschrijfgeld €   10,=

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Opzeggen lidmaatschap

Hierbij enkele richtlijnen om het opzeggen van het lidmaatschap bij AV Scheldesport op een juiste manier te laten verlopen:

  • Het lidmaatschap kan slechts opgezegd worden per 31 december van enig jaar
  • Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 1 december van enig jaar
  • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris (secretaris@avscheldesport.nl) of de penningmeester (penningmeester@avscheldesport.nl)
  • Als uw opzegging te laat binnenkomt (dus na 1 december), dan zijn wij genoodzaakt om € 35,00 administratiekosten in rekening te brengen, daar wij deze kosten in rekening gebracht krijgen door de Atletiekunie.
  • In uitzonderlijke gevallen (langdurige blessure o.i.d.) is het mogelijk om het lidmaatschap in de loop van het jaar te beëindigen.
  • Het Dagelijks Bestuur beslist of het deze opzegging tussentijds accepteert.