Lidmaatschap

Contributie per 1/1/2023

(Mini)-Pupillen € 102,= per jaar
Junioren € 118,= per jaar
Senioren € 150,= per jaar
Masters € 150,= per jaar
Recreanten € 129,= per jaar
Studenten voor inlichtingen, neem contact op met de penningmeester
Éénmalig inschrijfgeld €   10,=

Vanaf 6 jaar kun je lid worden van onze vereniging. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Opzeggen lidmaatschap

Hierbij enkele richtlijnen om het opzeggen van het lidmaatschap bij AV Scheldesport op een juiste manier te laten verlopen:

  • Het lidmaatschap kan slechts opgezegd worden per 31 december van enig jaar
  • Opzegging dient plaats te vinden uiterlijk 1 december van enig jaar
  • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris (secretaris@avscheldesport.nl) of de penningmeester (penningmeester@avscheldesport.nl)
  • Als uw opzegging te laat binnenkomt (dus na 1 december), dan zijn wij genoodzaakt om € 35,00 administratiekosten in rekening te brengen, daar wij deze kosten in rekening gebracht krijgen door de Atletiekunie.
  • In uitzonderlijke gevallen (langdurige blessure o.i.d.) is het mogelijk om het lidmaatschap in de loop van het jaar te beëindigen.
  • Het Dagelijks Bestuur beslist of het deze opzegging tussentijds accepteert.