Bestuur

Voorzitter

Ad Hendriks
voorzitter@avscheldesport.nl

Secretaris

Ilse de Zeeuw - tel: 06 - 535 134 65
secretaris@avscheldesport.nl

Penningmeester

Richard van Damme - tel: 06 - 287 80 239
penningmeester@avscheldesport.nl

Beleid & Ondersteuning

Roel van Laere - tel: 06 - 281 78 052

beleidondersteuning@avscheldesport.nl 

Beheer & Accommodatie

Wim Buter - tel: 06 - 832 47 091
beheeraccomodatie@avscheldesport.nl 

Technische Zaken

Ronald Verschuren – tel: 06 - 12702819
tz@avscheldesport.nl

Loopgroep Scheldesport

Ebe Blaauw - tel: 06 - 225 63 427

loopgroep@avscheldesport.nl