Adrie Dooms - Steketee

Erelid sinds 20 februari 1988

Kort na de oprichting van de vereniging is Adrie lid geworden. Zij heeft verschillende functies binnen de vereniging bekleed. Zij was wedstrijdsecretaris, trainster en penningmeester. Zij is als jurylid nog steeds actief.