Anthon de Bruijn

Erelid sinds 25 september 1974

Anthon heeft vele jaren verschillende functies binnen de vereniging vervuld. Behalve bestuursfuncties voor zowel de atletiekvereniging als ook voor de omnivereniging die de vereniging nog was, verzorgde hij ook trainingen en was jurylid.