Ferdie de Klerk

400_p138_300_ferdie-de-klerk.jpgTijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2009 zijn twee leden van onze vereniging benoemd als ere-lid. Dat dit nu pas wordt gepubliceerd heeft te maken met het feit dat een van de twee niet op de jaarvergadering aanwezig was en dat het bestuur dit toch persoonlijk aan hem wilde mededelen.

Als eerste erelid werd benoemd Ferdie de Klerk.

Ruim 25 jaar geleden waren er twee kindertjes van de familie de Klerk, Bianca en Angelo, lid geworden van onze vereniging. En zoals het meerdere ouders is vergaan werd ook Ferdie op een gegeven moment aangesproken, in dit geval door Adri Dooms, op dat moment penningmeester die een opvolger zocht, om iets voor de vereniging de komen doen. Ferdie had daar wel oren naar en stemde in met zijn voordracht tot penningmeester. Dat hij dat een leuke job vond blijkt wel uit het feit dat hij de 25 jaar heeft vol gemaakt. En dat zie je nog maar heel zelden. Naast het penningmeesterschap heeft Ferdie nog veel andere taken binnen de vereniging vervult en doet dat nog steeds met hart en ziel. Zo is hij vanaf het begin betrokken geraakt bij een voorname bron van inkomsten voor onze vereniging, namelijk het ophalen van oud-papier. Vroeger betekende dat iedere zaterdag de container openen en toezicht houden, tegenwoordig is het beter georganiseerd binnen de gemeente Terneuzen, maar toch nog iedere tweede zaterdag van de maand in de Katspolder mee helpen het papier in te zamelen. Ook het binnenhalen van sponsors, een niet altijd leuke taak heeft hij jarenlang voor zijn rekening genomen. Omdat hij zoveel moeite heeft gedaan om geld binnen te halen, had hij er wel eens moeite mee om het ook weer uit te geven, maar dankzij zijn beleid kan de vereniging er trots op zijn dat we financieel gezien een zeer gezonde vereniging zijn. Een andere belangrijke aktiviteit is zijn betrokkenheid bij de recreatieve aktiviteiten van de club. Lange tijd maakte hij deel uit van de recreatiecommissie en was steeds bij prestatielopen, scholierenwedstrijden en andere aktiviteiten betrokken. Ook de kantine had zijn aandacht, samen met zijn vrouw José. Tijdens wedstrijden en andere evenementen van de vereniging zorgden zij dat er iets te eten en te drinken was. Een andere functie is het wedstrijdleider en scheidsrechter zijn bij onze wedstrijden. Dit nog bovenop zijn functie als jurylid. Ferdie heeft thans het bestuur verlaten, maar dat betekent niet dat hij voor de vereniging verloren is. Hij gaat de ledenadministratie bijhouden en de komende periode is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Zeeuws-Vlaanderen Marathon, die op 16 mei gehouden wordt. En geloof het of niet, binnen die organisatie heeft hij de functie van penningmeester. Je houdt van geld of je houdt er niet van.

Hierbij feliciteren wij Ferdie de Klerk van harte met deze benoeming en hopen dat jullie nog lang met veel plezier lid van onze vereniging mogen blijven.