Mike Nièpce

Erelidmaatschap verleend aan dhr. Mike Nièpce d.d. 26 maart 2015

Persoonlijke atletiekcarrière:

Geboren in Stein (Limburg), werd lid van SPADO. Was getalenteerd verspringer en hordeloper: als A- en B-junior veroverde hij de Nederlandse titel verspringen.
Trainer van Atletiekvereniging Scheldesport.

Voorzitter: 2006 – 2014

Eerste activiteiten voor Atletiekvereniging Scheldesport: commissie technische zaken van 1988-1998. Na een korte onderbreking (vertrek uit Zeeland) heeft Mike in 2006 het voorzitterschap van Riny Verdonk overgenomen.

In het tijdschrift ‘De Vliegende Hollander’ april 2011 geeft Mike in een interview aan dat hij vond dat Scheldesport na het Nederlands Kampioenschap VB atleten in 2003 was stilgevallen, en wel een impuls kon gebruiken.

Hij (her-)introduceerde onder andere het Zeeuws Kampioenschap 10.000 mtr, de jaarlijkse special clinics.

Mijlpaal in zijn voorzitterscarrière is zonder twijfel het ‘binnenhalen’ en organiseren van het Nederlands baankampioenschap voor de Masters in 2012. Het jaar ook waar onze vereniging haar 50-jarig jubileum mocht vieren.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in de vereniging onder voorzitterschap van Mike: groei ledenaantal, professionalisering van de vereniging (organisatiestructuur, beleidsplan). Inrichting van de baan en wedstrijdmaterialen onder andere elektronische tijdwaarneming) werd geüpgrade, zodanig dat het NK aan Scheldesport kon worden toegewezen. Mike is een ondernemer, en durft te investeren. Iets wat we soms ook wel spannend vinden, als ‘leken’. 

Ook na het voorzitterschap: voortdurende inspanningen ten behoeve van de vereniging, in de technische commissie, en zeker ook in het aanzoeken van sponsoren.

Mike is tevens lid van het team elektronische tijdwaarneming, waarbij hij soms in weer en wind in actie is.

Dat Mike enorm veel energie heeft, mag blijken uit zijn inspanningen voor de vereniging, maar ook daarbuiten: naast de reguliere werkzaamheden is Mike betrokken bij het restaurant Kamar Makan, samen met zijn vrouw Bettie, de Stichting Carlot, etc.

Qua persoonlijkheid: als Mike er is, dan is Mike er ook!