Patrick Suy

Erelidmaatschap verleend aan dhr. Patrick Suij d.d. 27 maart 2019

Patrick is vanaf zijn 6e lid van Atletiekvereniging Scheldesport; zijn lidmaatschap wordt in verbinding gebracht met het lidmaatschap van neef Andre Maas. Er is een artikel teruggevonden in de Scheldesporter van 1976. Niet helemaal duidelijk is wie nou met wie meekwam, maar het was duidelijk een familieaangelegenheid. Ouders Suij waren actief bij Scheldesport (jury, bestuur, Lotto, ophalen oud papier).

Patrick is in zijn actieve atletiekjaren fanatiek, enthousiast, en serieus met de sport bezig: middellange afstanden, cross, en vooral ook verspringen. Hij schopt het tot trainingskampen van de KNAU in Amsterdam. Zaken gaan goed: ook lange loopafstanden komen in beeld (5 km, halve marathon). Maar lopen alleen is niet genoeg: ook fietsen en zwemmen zijn interessant, dus vinden we Patrick ook binnen het circuit van triathlon (1/8, ¼).

Er zijn nog clubrecords te vermelden die nog steeds stand houden:

4*200 1.37.4 (1980)

4*400 3.31.02 (1981)

4*800 8.14.8 (1981)

Zaken gaan goed, totdat de groeispurt kwam (of niet …). Patrick stort zich op het trainersvak, jeugd- en looptrainer. In zijn trainingsgroepen treffen we Corrie Dekker, Angelo Obrie, Erik Goossen, Petra de Knecht, Sep Vermeulen. Patrick begeleidt een groep blinden en slechtzienden, om er vervolgens 1 kwijt te raken op een trip naar Parijs…

Het leven gaat verder, jong gezin, etc. Het trainerschap is dan wat op de achtergrond. Verzoeken om loopschema's op maat geven aanleiding tot het herstarten van de loopgroepen. Deze zijn seccuesvol en meerdere looptrainers worden opgeleid. Trim Je Fit groepen, in aanloop van de Marathon Zeeuws Vlaanderen, worden opgestart. Nu alweer zo’n 10 jaar.

Patrick zelf maakt ook 4 jaar deel uit van de organisatie van de Marathon Zeeuws Vlaanderen.

Patrick regelt ook graag zaken:

sponsoren, advertenties clubblad, shirts en bloemen voor de TJF.

50 jaar lidmaatschap. Niet niks.

We hebben de Atletiekunie gevraagd of er voor dit unieke gegeven iets is. Jurywaarderingsspeld, waarderingsspeld. Maar deze zijn al uitgereikt.

Patrick is intensief betrokken bij de vereniging en daarom past het ons om de leden van de Algemene Vergadering te vragen om hem voor zijn verdiensten voor Atletiekvereniging Scheldesport te benoemen tot ere-lid.