Vrienden van Scheldesport

In 2013 is door een aantal belangstellenden een groep opgericht die Atletiekvereniging Scheldesport een bijzonder warm hart toedraagt en noemt zich ‘Vrienden van Scheldesport’.

Het doel van deze groep is het ondersteunen van Atletiekvereniging Scheldesport en in het bijzonder de jeugd, door het ter beschikking stellen van financiële middelen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten en/of anderszins ter bevordering van de atletiek.

Iedereen die Atletiekvereniging Scheldesport een warm hart toedraagt kan deelnemer worden aan deze groep. De kosten van deelname bedragen € 50,-- per jaar.

Wat krijg je hiervoor terug?

  • uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘Vrienden van Scheldesport’
  • stemrecht bij voorstellen voor besteding van de bijdragen
  • opneming op de lijst VRIENDEN VAN SCHELDESPORT. Deze lijst wordt in de kantine van Atletiekvereniging Scheldesport opgehangen.
  • toezending nieuwsbrief ‘Vrienden van Scheldesport’.
  • aankondiging van het verschijnen van het clubblad.
  • aankondiging van wedstrijden die worden georganiseerd door de Atletiekvereniging Scheldesport.

Wat moet je doen om deelnemer te worden?

Meld je aan bij de contactpersoon van de ‘Vrienden van Scheldesport’.

Op dit moment is dat: vrienden@avscheldesport.nl

Vermeld daarin :

  • je naam
  • adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • e-mailadres

Dit wordt doorgegeven aan de penningmeester van Atletiekvereniging Scheldesport die de financiële administratie van de Vrienden vooralsnog voor haar rekening neemt.

Voor de goede orde: de ‘Vrienden van Scheldesport’ is geen onderdeel van Atletiekvereniging Scheldesport en je wordt dus ook niet automatisch lid van die vereniging.

Hierbij meldt ik mij, tot wederopzegging, aan als lid van de VRIENDEN VAN SCHELDESPORT: