za 10/07/21 - ZK CD Meerkamp 1e dag

Scheldesport COVID-19 richtlijnen ZK CD Meerkamp

(Versie 07-06-2021)

Deze Corona richtlijnen zijn tot stand gekomen in lijn met het Protocol verantwoorde atletieksport per 5 juni, van de Atletiekunie.

Bij de ingang aan de kant van het secretariaat, vind er een splitsing tussen atleten,  begeleiders en juryleden plaats. Voor atleten geldt dat ze direct naar het wedstrijdsecretariaat lopen om hun nummer op te halen. Voor begeleiders en juryleden geldt dat er gecontroleerd wordt of je geregistreerd staat. Er wordt aan atleten, begeleiders en juryleden een evenementenbandje gegeven waardoor we gecontroleerde personen kunnen herkennen. Op beide dagen zal er met een andere kleur bandje gewerkt worden

Als er meer dan 250 atleten en begeleiders zijn geregistreerd zal er een gezondheidscheck plaatsvinden aan de controlepost voor begeleiders en bij het ophalen van nummers voor de atleten. Deze gezondheidscheck bestaat uit het invullen van een vragenlijst. (Zie gezondheidscheck.pdf)

Het hek aan de kantine zijde, wordt tijdens de wedstrijddag alleen gebruikt als uitgang. Dit zal worden aangegeven en gecontroleerd.

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  • Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
  • En/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot anderen (volwassenen).
 • Volwassenen dienen ten alle tijden 1,5 meter afstand te houden van elkaar.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden.
 • De betrokken scheidsrechter heeft volgens artikel 125 lid 5 het recht elke atleet te waarschuwen of uit te sluiten van verdere deelname aan de wedstrijd wegens onsportief of onbehoorlijk gedrag of volgens artikel 144, 162.5, 163.14, 163.15 (c), 180.5, 180.19, 230.7 (d), 230.10 (h) of 240.8(h). Een waarschuwing kan worden aangegeven door een atleet een gele kaart te tonen, een uitsluiting door het tonen van een rode kaart. Waarschuwingen en uitsluitingen moeten op het uitslagenformulier worden vermeld. Deze waarschuwingen en diskwalificaties, moeten worden doorgegeven aan de wedstrijdsecretaris en aan de andere scheidsrechters. In alle gevallen rust dit gezag bij de scheidsrechter van het onderdeel waaraan de atleet deelneemt of deelgenomen heeft. De betrokken scheidsrechter heeft het recht (waar mogelijk na overleg met de “competition director”, wedstrijdleider) iedere persoon die niet aan de wedstrijd deelneemt, te waarschuwen of van het wedstrijdterrein (of aanverwante locaties zoals warming-up terrein, call room of ruimte voor coaches) te verwijderen als deze zich op een onsportieve of onbehoorlijke manier gedraagt of assistentie aan atleten verleent die volgens de regels niet is toegestaan.
 • Dit geldt ook bij het overtreden en/of niet willen opvolgen van de COVID-19 richtlijnen.
 • Bij het overtreden en/of niet willen opvolgen van de COVID-19 richtlijnen op plaatsen op de accommodatie waar de scheidsrechter geen bevoegdheid heeft, kan de wedstrijdleider en/of Coronaverantwoordelijke de betreffende persoon verwijderen van de accommodatie.
 • Indien de scheidsrechter/Coronaverantwoordelijke/wedstrijdleider moet overgaan tot sancties betreffende COVID-19 ten overstaan van een atleet, wordt dit gezien als een ernstige overtreding en worden alle tot dan toe behaalde prestaties nietig verklaard. Dit conform Artikel 145.

 

Regels voor Atleten

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Schrijf je tijdig in voor de wedstrijd via Atletiek.nu
 • Houd met reizen naar de baanwedstrijd rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid.
 • Kom in sportkleding naar de wedstrijd.
 • Ga goed voorbereid naar de baanwedstrijd, ken de starttijd van het eerste onderdeel, de route naar de accommodatie en de wedstrijdinformatie.
 • Kom zo kort mogelijk voor de start van je eerste onderdeel (houd je aan de eventuele uiterste meldtijden).
 • Bij de onderdelen zijn afgebakende vlakken waar de atleten in moeten wachten tot ze opgeroepen worden door de jury.
 • Neem zoveel mogelijk je eigen materiaal mee naar de wedstrijd. (Let op dat je kogels en discussen tijdig laat keuren, minimaal 1 uur voor aanvang van het onderdeel.)
 • Schoonmaken van materialen is de verantwoording van de atleet. Schoonmaakbenodigdheden worden voorzien door de organisatie.
 • Er dient ten alle tijden 1,5m afstand gehouden te worden tot de juryleden/Scheidsrechters/vrijwilligers.
 • Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers/de organisatie op.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment.
 • Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op de accommodatie voor, tijdens én na de wedstrijd.

 

 

 

 

 

 

 

Regels voor Begeleiders van atleten

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Volg altijd de instructies op van de organisatie die gelden voor jou als begeleider.
 • Er mag maximaal 1 begeleider per atleet zijn
 • Registreer jezelf via atletiek.nu. Niet geregistreerde begeleiders worden geweigerd en mogen de accommodatie niet betreden.
 • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen is niet toegestaan.
 • De rondbaan en het binnenveld mogen uitsluitend worden betreden door atleten/juryleden/scheidsrechters/vrijwilligers.
 • Volg de aangegeven looproutes.

Regels voor Juryleden

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Juryleden die in contact komen met materialen voor atleten, dienen handschoenen te dragen en deze regelmatig te wisselen.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand van anderen.
 • Bij de sprintonderdelen dienen de startblokken schoongemaakt te worden na iedere start, de volgende atleet is verantwoordelijk dat dit gebeurt.
  Bij het hoogspringen dient de landingsmat schoongemaakt te worden na afloop van het onderdeel, zodat de volgende groep met een schone mat kan beginnen.
 • Het jurylid aangeduid als chef of de verantwoordelijke bij de Call room, brengt de atleten 15 minuten voor aanvang van het onderdeel van de call ruimte naar het onderdeel.
 • Houden naast hun taken ook toezicht op de COVID-19 richtlijnen.
 • De jury vraagt de scheidsrechter erbij, zodra er atleten of begeleiders zich misdragen of de COVID-19 richtlijnen niet opvolgen.

Regels voor Scheidsrechters

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Scheidsrechters die in contact komen met materialen voor atleten, dienen handschoenen te dragen en deze regelmatig te wisselen.
 • Houdt zoveel mogelijk 1,5m afstand van anderen.
 • Houden naast hun taken ook toezicht op de COVID-19 richtlijnen.

 

Regels voor materiaalbeheerders

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Materiaalbeheerders die in contact komen met materialen voor atleten, dienen handschoenen te dragen en deze regelmatig te wisselen.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand van anderen.
 • Houden naast hun taken ook toezicht op de COVID-19 richtlijnen.
 • Zorgen dat de materialen tijdig en schoon bij de onderdelen aanwezig zijn.

 

 

Gebruik van de kantine

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Er kan alleen besteld en opgehaald worden in de tent voor de kantine
 • Alle beschikbare dranken worden geschonken. Er is een beperkt assortiment etenswaren beschikbaar. Het is daarom aangeraden om zelf lunch te voorzien.
 • Alle warme dranken worden geschonken in papieren bekers. Glas wordt niet gebruikt.
 • Er zijn geen zitplaatsen voorzien in de kantine. Op het terras mogen er maximaal 50 personen zitten, en maximaal 4 personen per tafeltje.
 • Houdt de afstandsregels in acht.
 • Gelieve zo veel mogelijk elektronisch te betalen, indien dit niet mogelijk is, dan gepast te betalen.
 • Kantine is enkel toegankelijk voor personeel en begeleiders of jury die gebruik willen maken van de toilet

 

Gebruik van de toiletten

 • Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen.
 • Toiletten in de kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor atleten, begeleiders en juryleden kunnen gebruik maken van de toiletten in de kantine.
 • Toiletten worden regelmatig schoongemaakt door de organisatie.
 • Gelieve na het gebruik van het toilet, deze schoon achter te laten.
 • Na toiletbezoek altijd de handen grondig wassen.
 • Volg de looproutes.