za 25/05/13 - C/D competitie - Vlissingen

De atletiek en duursportvereniging Dynamica nodigt jullie hierbij uit voor de C/D competitiewedstrijd van zaterdag 25 mei 2013 op de atletiekbaan van het sportpark Vrijburg in Vlissingen.

De aanvang van de wedstrijd is 11.00 uur.

De wedstrijdleider van deze wedstrijd is momenteel bezig een voorlopig chronoloog samen te stellen. Zodra dit is goedgekeurd zullen wij u dit toezenden.

Als er aanvullende informatie is, zullen wij dat in ieder geval via onze website (www.dynamica-sport.nl) kenbaar maken.

Inschrijven voor deze wedstrijd kan via de bekende competitieformulieren welke op de site van de atletiekunie zijn te downloaden. Deze formulieren dienen uiterlijk 18 mei in het bezit te zijn van ons wedstrijdsecretariaat. Reden hiervan is dat dit het Pinksterweekend is.

Het competitiereglement geeft aan dat er tot uiterlijk vrijdag 24 mei 21.00 uur maximaal 3 ploegwijzigingen mogen worden doorgegeven middels de daarvoor bestemde mutatieformulieren. Opsturen naar onze wedstrijdsecretaris (adres boven aan deze brief). Op de wedstrijddag zelf zijn geen mutaties meer aan te brengen.

Wij wijzen u hierbij nadrukkelijk op de bepaling in het wedstrijdreglement dat uw vereniging per deelnemend team minimaal één jurylid dient te leveren.

Deze juryleden dienen op het inschrijfformulier aangemeld te worden met vermelding van hun juryfunctie. In verband met het indelen horen wij de namen graag eerder. Als u meerdere juryleden kunt leveren zal dat zeer op prijs worden gesteld.

Het klink onsympathiek maar voor de duidelijkheid geven wij hierbij aan dat onvolledige inschrijfformulieren kunnen worden geweigerd.

Tot slot zouden wij graag van u vernemen of uw vereniging al of niet met een bus naar de wedstrijd komt.

Voor de volledigheid delen wij u mede, dat het wedstrijdsecretariaat op de dag zelf te vinden is op de bovenverdieping van ons clubhuis.

Namens de adsv Dynamica een plezierige en succesvolle wedstrijd.

Wedstrijd Organisatie Commissie

Anton Vael